09.00-18.00, вихідні: субота, неділя
Компанія надає договірну знижку.

ТОВ "Дозвіл Еко Плюс" надає послуги у наступних сферах:

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

 • розробка документів у яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій та громадян-підприємців;
 • проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних промислових підприємств;
 • підготовка, подання, супровід документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2. Управління відходами:

 • розробка документації для погодження та затвердження декларації про утворення відходів на території підприємства;
 • послуги зі складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ);
 • розробка паспорту місць зберігання відходів (МВВ);
 • інвентаризація відходів;
 • операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

3. Скорочення межі санітарно-захисної зони (СЗЗ):

 • підприємство розробляє матеріали обгрунтування достатності існуючого розміру санітарно-захисної зони;
 • отримання висновку/погодження в ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ";
 • отримання висновку/погодження в Держпродспоживслужбі України.

4. Спецводокористування:

 • підготовка, подання, супровід документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування;
 • розробка індивідуальних технічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ);
 • розробка норм гранично допустимого скиду (ГДС).

5. Вимірювальна екологічна лабораторія:

 • заміри забруднюючих речовин на джерелі;
 • заміри забруднюючих речовин на межі СЗЗ;
 • заміри рівня шуму та вібрації на межі (СЗЗ);
 • заміри ефективності роботи пилогазоочисної установки (ПГОУ) з видачею паспорта та акта ефективності.

Цінова політика підприємства базується на основі диференційованого та індивідуального підходу до кожного клієнта.

6. Оцінка впливу на довкілля.