8-30 - 17-30, вихідні: Суббота, неділя

ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ`ЯЗКІВ ТА ПЕРЕКЛАДІВ

  • Служба Супроводження Інвестора (від пошуку партнера до реєстрації фірми);
  • Переклади з / на 36 іноземних мов;.
  • Організація бізнес-зустрічей будь-якого формату на Вінничині та за кордоном;
  • Сприяння участі вінницьких підприємців в програмах ЄС, спрямованих на підтримку і розвиток бізнесу в Україні.

DEPARTMENT OF EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS AND TRANSLATIONS

  • Investor support services (from search for a partner to registration of a firm);
  • Translations from/into 36 foreign languages;
  • Organization of business meetings of any format in Vinnytsia region and abroad;
  • Facilitating of participation of Vinnytsia entrepreneurs in EU programs aimed at supporting and developing of business in Ukraine.