8-30 - 17-30, перерва:12.30-13.15, вихідні: Суббота, неділя

ЦЕНТР КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

  • Провайдер VinNest. Надання широкополосного доступу до мережі Інтернет.
  • Розміщення веб-сайтів (хостинг).
  • Реєстрація та делегування доменних імен.
  • Коллокаційний центр — розміщення клієнтських серверів на власній технічній площадці.
  • Інсталяція локальних мереж для бізнесу (сервіс, обслуговування).

COMPUTER TECHNOLOGIES CENTER

VinNest internet service provider. Providing of broadband Internet access.

Web sites hosting (hosting).

Registration and delegation of domain names.

Collocation center - placement of client servers on the own technical platform.

Installation of local networks for business (service, maintenance).