8-30 - 17-30, вихідні: Суббота, неділя

ВІДДІЛ ОЦІНКИ МАЙНА І СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

 • Оцінка нерухомості: житлова, нежитлова і комерційна нерухомість, земельні ділянки.
 • Оцінка машин і обладнання: виробниче обладнання, верстати, прилади, інвентар.
 • Оцінка автотранспортних засобів: автомобілі, причепи.
 • Оцінка літальних апаратів: літаки, вертольоти і ін.
 • Оцінка судноплавних засобів: човни, катери, яхти, кораблі.
 • Оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів, паїв, майнових прав та нематеріальних активів — майно в складі цілісного майнового комплексу, підприємство, бізнес; права за договорами оренди.
 • Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.
 • Оцінка майна з метою митного оформлення
 • Експертна грошова оцінка земельних ділянок.
 • Судова експертиза: будівельно-технічна, економічна, товарознавча, автотоварознавча, земельно-технічна, експертиза об’єктів інтелектуальної власності.
 • Експертні дослідження.
 • Цінова інформація.
 • Трансфертне ціноутворення.

PROPERTY EVALUATION AND FORENSIC INQUIRIES DEPARTMENT

Property evaluation: residential, non-residential and commercial real estate, land plots.

Evaluation of machinery and equipment: production equipment, machine tools, instruments, inventory.

Evaluation of motor vehicles: cars, trailers.

Evaluation of aircrafts: airplanes, helicopters, etc.

Evaluation of navigable transport vehicles: boats, motor boats, yachts, ships.

Evaluation of integral property complexes, securities, shares, property rights and intangible assets — property as part of an integral property complex, enterprise, business; rights under lease agreements.

Evaluation of rights to intellectual property items.

Geodetic and land-measuring works: technical documentation, takeouts projects.

Normative monetary evaluation of land plots.

Expert monetary evaluation of land plots.

Forensic examination: construction and technical, economic, merchandising, auto-merchandising, land and technical examinations, examination of intellectual property items.

Expert researches.

Pricing.

Transfer pricing.