8-30 - 17-30, вихідні: Суббота, неділя

ВІДДІЛ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ

  • Консультації з питань штрихового кодування
  • Реєстрація членства в асоціації "GS1 Україна".
  • Присвоєння товарам ідентифікаційних номерів GS1.
  • Виготовлення майстер-файлів (комп’ютерних зображень) штрихкодів.
  • Перевірка якості друку штрихкодових позначень (верифікація).

BAR CODING DEPARTMENT

Bar coding consultations

Registration of membership in the association "GS1 Ukraine".

Assignment of GS1 identification numbers.

Production of master files (computer images) of bar codes.

Verification of the quality of bar code labels printing (verification).