08-30-17-30, птн. - 08.30-16.30, перерва 13.00-14, вихідні: СБ, НД

Бухгалтерські послуги для ОСББ з юридичним та економічним супроводом.  

Бухалтерський супровід:

 • Ведення бухгалтерського обліку, на підставі даних первинних документів і бухгалтерських регістрів;
 • Забезпечення своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності, подання їх в установленому порядку та строки до відповідних органів;
 • Нарахування й перерахування податків і зборів (податкових платежів), заробітної плати робітників та інших виплат і платежів, відповідно до законодавства;
 • Здійснення контролю за зміною рахунків, на які перераховуються податки та збори (обов’язкові платежі).
 • Ведення усього необхідного документообігу ОСББ від первинної документації до подачі звітності.

  Юридичний супровід:

 • Складання та оформлення договорів;
 • Робота з боржниками: претензія, досудова вимога;
 • Допомога в складанні та оформленні протоколів загальних зборів та правління;
 • Допомога в оформленні документів при зміні тарифів, голови правління та інше;
 • Допомога при складанні листів та їх реєстрація.
 • Забезпечення контролю за законністю, своєчасністю й юридично правильністю оформлення документів.

Економічний супровід:

 • Розрахунок кошторису і розміру внесків на управління багатоквартирним будинком;
 • Підготовка в оформлення необхідної документації по внеску на управління будинком у відділ соціальної політики та ЦМСУ;
 • Робота з боржниками (мешканці);
 • Звіт «Рух коштів» по ОСББ (за вимогою голови правління);
 • Подання статистичної звітності;
 • Забезпечення необхідних розрахунків щодо надходжень та витрат неприбуткової організації.

  Бухгалтерські послуги для ФОП:

 • Супроводжуємо ФОП 1,2 і 3 груп на єдиному податку.
 • Надаємо адміністративні послуги по договору та гарантуємо якісне обслуговування.

Перелік послуг для ФОП наступний :

 • Нарахування та сплата всіх необхідних податків по клиєнт-банку;
 • Подача квартальної та річної звітності в контролюючі органи (нульова звітність, декларація по єдиному податку, об’єднана звітність);

Ведення кадрової роботи та податковий облік найманих працівників, а саме:

 • штатного розпису;
 • наказів;
 • повідомлення про прийняття найманого працівника на роботу;
 • особових справ;
 • трудових книжок;
 • трудових договорів та договорів ЦПХ;
 • табелів обліку робочого часу;

Нарахування та виплата заробітної плати на картку працівникам, нарахування відпускних, компенсацій при звільненні;

Консультація для отримання елктронних ключів для подачі електронної звітності;

Подготовка документів для отримання электронних ключів (ЄЦП);

Контроль оплати платежів по податкам.

Адміністративні послуги для ОСББ:  

В адміністративні послуги по обслуговуванню ОСББ входить:

Ведення бухгалтерського  обліку новоствореного ОСББ та уже існуючого:

 • Обробка первинних документів;
 • Внесення та відображення у бухгалтерському обліку дебіторської та кредиторської заборгованості з контрагентами;
 • Надання на розгляд та підпис голові ОСББ рахунки, акти, звіти та інші документи що стосуються їх проведення;
 • Організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • Формування та проведення платіжних доручень;
 • Підготовка та проведення актів та рахунків про надання послуг;
 • Обробка банківських виписок та документів;
 • Введення в експлуатацію,  списання  основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів;
 • Нарахування амортизації;
 • Нарахування заробітної плати та відрахувань у фонди;

Формування та подання фінансової та податкової звітності у органи статистики, податкової служби та департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

А саме :

 • Рух грошових коштів за місяць;
 • Об’єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО;
 • Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
 • Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій;
 • Житловий фонд.

Кадрова робота :

 • Обробка документів по прийому, звільненню та кадровому переміщенні найманих працівників безпосередньо на ОСББ;
 • Складання наказів;
 • Табелювання.
 • Юридичний супровід повсякденної діяльності:
 • Складання та оформлення договорів;
 • Робота з боржниками: претензія, досудова вимога;
 • Складанні листів та їх реєстрація;
 • Забезпечення контролю за законністю, своєчасністю й юридично правильністю оформлення документів;
 • Складанні та оформленні протоколів загальних зборів та правління;
 • Оформлення документів при зміні розміру внесків на правління багатоквартирного будинку, голови правління та інше;
 • Листування з контрагентами ОСББ.

Економічний супровід :

 • Розрахунку кошторису і внеску;
 • Оформлення документів по внескам в відділ соціальної політики та ЦМСУ;
 • Рух грошових коштів за місяць (при потребі);
 • Облік оплат по послузі управління будинком;

Видача довідок (мешканці) а саме :

 • Про фактичне проживання та сплату внеску на управління БКБ або тимчасову відсутність (фактичне проживання без реєстрації);
 • Про склад сім’ї;
 • Про відсутність заборгованості з внесків на управління БКБ;
 • Статистична звітність.

При заключенні договору на адміністративне обслуговування , при бажанні , надаємо сантехнічні та електротехнічні послуги по факту виконання робіт.