08.30-17.30, вихідні: субота, неділя

Експертиза стану охорони праці (охорона праці) та безпеки промислового виробництва (промбезпека) підприємства (аудит), для одержання дозволу, щодо спроможності його забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва підприємства (аудит), для одержання дозволу щодо спроможності його забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації об’єкта, машин, механізмів устаткування і т.д. підвищеної небезпеки.

Експертиза (перевірка) технологічної, конструкторської, технічної документації впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Експертиза "Проектів виконання робіт".

Експертиза аварій, пов’язаних з виробництвом.

Експертиза ПЛАС.

Експертиза ТУ (технічних умов) на виготовлення продукції, виробів, послуги що виготовлюються у всіх галузях народного господарства України. Експертиза існуючого обладнання на відповідність НА з питань ОП і ПБ.

Експертне обстеження та технічний огляд:

  • парових та водогрійних котлів;
  • посудин працюючих під тиском;
  • резервуарів;
  • трубопроводів;
  • вантажопідіймальних механізмів усіх типів, конструкцій та призначення;
  • аміачно-холодильних установок;
  • ліфтів та ескалаторів;
  • атракціонів;
  • електроустановок.

Надання методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям, у підготовці документів на отримання дозволів Держпраці України.

Електричні виміри і іспити електрообладнання та заземлюючих пристроїв.

Організовує і проводить навчання та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці, а також спеціальне теоретичне навчання з питань охорони праці для робіт підвищеної небезпеки. Дистанційне навчання.

Проведення занять по наданню першої медичної допомоги.Проведення психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору.

Проводить санітарно – гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

Охорона праці, промбезпека, атестація робочих місць, електрозамери, експертиза, аудит стану охорони праці, навчання.

Ліцензія: АБ № 780230.ПР